Malu

Barangsiapa menghiasi dirinya dengan sifat malu, maka orang lain tidak akan menemukan aibnya.

Anugerah Akal

Suatu kisah di mana Jibril a.s telah datang kepada Nabi Adam a.s lalu berkata: Kedatanganku kali ini membawa tiga perkara, maka pilihlah satu diantara ketiga-tiganya.

Nabi Adam a.s menjawab: apakah tiga perkara itu wahai Jibril?

Jibril a.s menjawab: pertama akal, kedua agama dan ketiga malu.

Nabi Adam a.s menjawab: pilihanku ialah akal.

Maka Jibril a.s pun berkata kepada “agama” dan “malu”:  pergilah kamu berdua kerana Adam telah memilih akal.

Kedua-duanya kemudian menjawab: kami berdua mendapat perintah untuk mendampingi akal di mana sahaja ia berada.

Published in: on Ogos 11, 2008 at 11:34 pm  Comments (2)  
Tags: , , , , , , , , , ,