Malu

Barangsiapa menghiasi dirinya dengan sifat malu, maka orang lain tidak akan menemukan aibnya.

Advertisements

Anugerah Akal

Suatu kisah di mana Jibril a.s telah datang kepada Nabi Adam a.s lalu berkata: Kedatanganku kali ini membawa tiga perkara, maka pilihlah satu diantara ketiga-tiganya.

Nabi Adam a.s menjawab: apakah tiga perkara itu wahai Jibril?

Jibril a.s menjawab: pertama akal, kedua agama dan ketiga malu.

Nabi Adam a.s menjawab: pilihanku ialah akal.

Maka Jibril a.s pun berkata kepada “agama” dan “malu”:  pergilah kamu berdua kerana Adam telah memilih akal.

Kedua-duanya kemudian menjawab: kami berdua mendapat perintah untuk mendampingi akal di mana sahaja ia berada.

Published in: on Ogos 11, 2008 at 11:34 pm  Comments (2)  
Tags: , , , , , , , , , ,