Kata Mutiara Pengorbanan

Seseorang itu dimuliakan bukanlah disebabkan oleh apa yang dimilikinya, tetapi kerana pengorbanannya untuk memberikan manfaat untuk orang lain.

Sesungguhnya pengorbanan itu bermaksud, usaha seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada penciptanya melalui amal perbuatannya yang ikhlas.

Jujur adalah sebuah pengorbanan yang tidak hanya membuat diri kita terhormat di mata orang lain tetapi lebih utama lagi, terhormat di sisi Allah.

Pejuang sejati boleh dilihat dari seberapa banyak pengorbanan yang diberikan.

Orang yang tidak mahu berkorban adalah orang yang menunjukkan kehinaan dirinya.

Ciri orang yang beriman adalah senantiasa rela berkorban untuk kepentingan umat.

Kesungguhan, kegigihan, keikhlasan dan pengorbanan adalah pilar-pilar cinta sejati.

Tunjukkan rasa cinta kita dengan berkorban kerana tidak ada cinta tanpa pengorbanan.

Allah membenci orang yang bersifat kikir kerana kekikiran itu akan menimbulkan kezaliman dan kedengkian.

Semakin orang itu mencintai apa yang dimilikinya semakin sulitlah dia berkorban untuk orang lain.

Jadilah manusia yang senantiasa mahu berkorban untuk sesama kerana itu menunjukkan kemuliaan akhlak.

Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu ingin membahagiakan orang lain dengan apa yang dimilikinya.

Semakin seseorang itu banyak berkorban untuk orang lain, semakin mulialah dia di sisi Allah dan manusia.

Allah mencintai orang yang berkorban dengan harta dan jiwa untuk menegakkan kebenaran.

Allah sangat mencintai orang-orang yang berkorban untuk mendapatkan keredhaanNya, kerana itu menunjukkan cinta sejati pada Allah.

Advertisements

Baiki Diri

Allah mencintai orang-orang yang selalu berjuang memperbaiki diri,  keluarga dan masyarakat.

Korban untuk orang lain

Semakin seseorang itu banyak berkorban untuk orang lain, semakin mulialah dia dihadapan Allah dan manusia.

Published in: on Disember 23, 2007 at 12:06 pm  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Membahagiakan orang lain

Allah sangat mencintai orang-orang yang selalu ingin membahagiakan orang lain dengan apa yang dimiliki.

Published in: on Disember 23, 2007 at 12:05 pm  Tinggalkan Komen  
Tags: , , , , , ,

Korban itu akhlak

Jadilah manusia yang senantiasa mahu berkorban untuk sesama kerana itu menunjukkan kemuliaan akhlak.

Published in: on Disember 23, 2007 at 12:04 pm  Comments (1)  
Tags: , , , , , ,

Kejujuran

Apabila engkau memberi dari hartamu, tidak lah banyak pemberian itu. Tetapi apabila engkau memberi dari dirimu, itulah pemberian yang penuh berarti.

Published in: on Disember 9, 2007 at 2:51 pm  Comments (1)  
Tags: